Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedstawia herb gminy niemce
Opublikowane dn. 17-12-2020

UWAGA! W DNIU 24 GRUDNIA 2020 R. URZĄD GMINY NIEMCE BĘDZIE NIECZYNNY

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Niemce będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) w związku z wydaniem Zarządzenia Nr 191/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 191/2020

Wójta Gminy Niemce

z dnia 14 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

 

Na podstawie 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.:Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:

- za dzień 26 grudnia 2020 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2020 r.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Niemce oraz do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor: Gmina Niemce
Powrót