Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 31-12-2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wojewoda Lubelski na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuje, że z dniem 28 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2353), wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono następujące zmiany:

  • rozszerzono katalog podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności (do dnia 17 stycznia 2021 r.) – zakaz objął działalność związaną z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz kasyn, z wyjątkiem kasyn internetowych;
  • rozszerzono grupę osób uprawnionych do korzystania z usług hotelowych w stanie epidemii oraz wskazano dokumenty potwierdzające okoliczności będące podstawą do korzystania z ww. uprawnienia;
  • uchylono obligatoryjność zasady pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym – decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń w ich działaniu pozostawiono dyrektorom generalnym urzędów oraz osobom kierującym jednostką organizacyjną.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

 

Ikona pdfInformacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28.12.2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [166.76 KB]

Ikona pdfSprostowanie informacji z 28.12.2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [163.74 KB]

Ikona pdfRozporządzenie RM z 27.12.2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [197.94 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót