Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna - pojemniki na odpady
Opublikowane dn. 31-12-2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA STYCZEŃ I LUTY 2021 W GMINIE NIEMCE

Szanowni Państwo, w związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy na odbiór odpadów komunalnych na sektor I i II z terenu Gminy Niemce zamieszczamy poniżej harmonogram ustalony przez gminę na miesiąc styczeń i luty 2021. Przypominamy że brakujące worki na odpady można pobrać w Urzędzie Gminy. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w Niemcach na ul. Przemysłowej 1 w soboty (oprócz świąt) w godzinach: 8:00 – 14:00.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA STYCZEŃ I LUTY 2021 ROKU W GMINIE NIEMCE

Niemce (bez ul. Granicznej), Zalesie

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 12 stycznia, 8 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 12 stycznia, 8 lutego
 • popiół: 26 stycznia, 22 lutego

Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 15 stycznia, 10 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 15 stycznia, 10 lutego
 • popiół: 29 stycznia, 24 lutego

Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kolonia, Wola Krasienińska

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 5 stycznia, 2 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 5 stycznia, 2 lutego
 • popiół: 19 stycznia, 16 lutego

Dys, Pólko

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 11 stycznia, 5 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 11 stycznia, 5 lutego
 • popiół: 25 stycznia, 19 lutego

Baszki, Boduszyn, Kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Niemce (ul. Graniczna), Dziuchów, Ludwinów, Łagiewniki, Swoboda,

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 13 stycznia, 9 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 13 stycznia, 9 lutego
 • popiół: 27 stycznia, 23 lutego

Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 4 stycznia, 1 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 4 stycznia, 1 lutego
 • popiół: 18 stycznia, 15 lutego

Elizówka, Nasutów, Nowy Staw

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: 8 stycznia, 3 lutego
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 8 stycznia, 3 lutego
 • popiół: 22 stycznia, 17 lutego

Zabudowa wielorodzinna w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Niemce

 • komunalne, odpady ulegające biodegradacji: raz w tygodniu, w czwartek
 • segregowane (tworzywa, papier, szkło): 7 i 21 stycznia, 4 i 18 lutego
 • popiół: 7 i 21 stycznia, 4 i 18 lutego

 Odbiór odpadów zmieszanych, BIO, popiołu będzie realizowany tylko z pojemników spełniających normę PN-EN 840.

 
Autor: Gmina Niemce
Powrót