Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu ścieżka rowerowa w Jakubowicach Konińskich
Opublikowane dn. 13-01-2021

Podsumowanie gminnych inwestycji z 2020 roku

Ubiegły rok był zdecydowanie inny niż wszystkie, które do tej pory udało się nam zapamiętać. Pandemia COVID-19 zweryfikowała wiele planów i projektów założonych na 2020 rok. Gospodarka światowa, krajowa ale także ta nasza, lokalna borykała się z problemami spowodowanymi koronawirusem. Nie mniej jednak chcielibyśmy podsumować to, co udało się zrealizować w Gminie Niemce na płaszczyźnie inwestycji w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Wśród inwestycji już zakończonych w 2020 roku możemy wymienić:

 • Nowoczesny obiekt kulturalno-widowiskowy w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach. Tzw. Centrum Szkoleniowe, którego budowa wyniosła 4 466 347,74 zł, z czego 85% otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z budżetu państwa, został oddany do użytku jeszcze w I połowie br. Część pomieszczeń została wykorzystana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach.

 • Przebudowę ul. Akacjowej w Jakubowicach Konińskich. Koszt inwestycji to 486 576,25 zł z czego 340 603 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Gruntowny remont budynku przy ul. Złotej w Dysie, w którym zlokalizowane były mieszkania socjalne. Wartość inwestycji to 718 tys. Warto dodać, że koszt po stronie naszej gminy to tylko 5%, reszta to: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% i 10% z budżetu państwa.

 • Ścieżki rowerowe w miejscowościach Rudka Kozłowiecka, Majdan Krasieniński i Elizówka o łącznej długości ponad 4 km. Realizacja inwestycji, wartych w sumie ponad 1,4 mln zł finansowana była w 85% z projektu Mobilny LOF, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 • Węzły przesiadkowe Park&Ride w miejscowościach Nasutów i Dys o łącznej wartości ponad 300 tys. zł, finansowane w 85% z projektu Mobilny LOF w ramach ZIT.

 • Instalację oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Malinowej w Jakubowicach Konińskich Kolonii. Wartość inwestycji finansowanej w 85% z programu Mobilny LOF to ponad 170 tys. zł.

 • Ścieżkę rowerową o długości 1154 m przy ul. Świerkowej w Jakubowicach Konińskich. Wartość inwestycji to blisko 600 tys. zł. Finansowanie w ramach projektu Zielony LOF w 85%.

 • Modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego (635 punktów świetlnych) w miejscowościach Niemce, Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka, Swoboda, Boduszyn, Ludwinów, Łagiewniki, Baszki, Ciecierzyn, Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Pólko, Krasienin Kolonia, Nasutów. Koszt modernizacji to blisko 550 tys. zł z czego 80% to dofinansowanie z projektu „Niskoemisyjna Gmina Niemce”.

 • Przebudowę 120 m drogi gminnej nr 106058L w miejscowości Ciecierzyn. Koszt inwestycji to 87 tys. zł.

 • Rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Elizówce o wartość ponad 130 tys. zł.

 • Wstępne utwardzenie destruktem ul. Jodłowej w Jakubowicach Konińskich i drogi gminnej nr 106081L w miejscowości Pólko i drogi gminnej nr 106046L łączącej miejscowości Wola Niemiecka i Zalesie. Koszt ok. 150 tys. zł.

 

Nie wszystkie inwestycje rozpoczęte w 2020 roku udało się zakończyć. W trakcie realizacji jest jeszcze:

 • Budowa instalacji oświetlenia drogowego o sumarycznej wartości ponad 200 tys. zł w miejscowościach Kawka, Pryszczowa Góra i Jakubowice Konińskie oraz instalacja oświetlenia solarnego w miejscowości Stoczek Kolonia o wartości kosztorysowej ponad 50 tys. zł. Inwestycja w 85% finansowana z projektu Mobilny LOF.

 • Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 106045L w miejscowości Wola Niemiecka. Koszt budowy oświetlenia to ponad 110 tys. zł z czego 80% otrzymamy z dofinansowania w ramach projektu „Niskoemisyjna Gmina Niemce”.

 • Wytyczenie szlaków turystycznych na terenie Gminy Niemce w ramach projektu Zielony LOF. Wartość inwestycji 50 000,00zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85% tej kwoty.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót