Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia herb Gminy Niemce
Opublikowane dn. 21-01-2021

Informacja nt. dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r., która wprowadza dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłaty do czynszu, Wójt Gminy Niemce, informuje o możliwości składania wniosków przez najemców lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie)

Wymagane jest aby:

  • wnioskodawca, spełniał warunki przyznania dodatku mieszkaniowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięczny poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek, adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” Wniosek składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Więcej informacji pod nr telefonu: 81 460 29 73

Autor: Gmina Niemce
Powrót