Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu samochód do transportu osób niepełnosprawnych z seniorem na platformie
Opublikowane dn. 27-01-2021

Realizacja pomocy w transporcie do punków szczepień

W dniu dzisiejszym pierwszy senior skorzystał z przysługującej mu bezpłatnej pomocy ze strony naszego samorządu w transporcie do punktu szczepień na COVID-19.

Wójt Gminy Niemce informuje o możliwości zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Zgłoszenia takiej potrzeby przyjmowane są pod numerami telefonów:

Gminny Koordynator ds. Transportu - tel. 570 350 460

Ośrodki Zdrowia

tel. 729 884 488, 729 883 859, 81 756 15 50 w godzinach od 8.00 – 18.00

tel. 729 885 159, 81 756 13 91, 81 756 67 00 w godzinach od 8.00 – 15.00

Uprawnionymi do pomocy w tym zakresie objęte zostaną osoby:

posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

osób mających obiektywnie i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania

Osoby objęte taką pomocą nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej realizacją.

Autor: Gmina Niemce
Powrót