Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu odśnieżarka
Opublikowane dn. 28-01-2021

Informacja nt. zimowego utrzymania dróg w Gminie Niemce

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w skład sieci dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Niemce wchodzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz prywatne. W zależności od jej rodzaju, obowiązek odśnieżania czy też remontu należy odpowiednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie, Gminy Niemce jak również do właścicieli w przypadku dróg prywatnych.

Zimowym utrzymaniem dróg Gminy Niemce, w bieżącym sezonie zajmuje się firma EMTRUCK Sp. z o.o., Krasienin 27B, 21-025 Niemce. Wygrała ona przetarg, w którym jednym z wymogów było posiadanie sprzętu odśnieżającego, wyposażonego w nadajniki GPS. Na podstawie monitoringu informujemy, że w sytuacjach tego wymagających, drogi gminne są odśnieżane jednocześnie nawet przez 6 samochodów. Zaznaczamy również, że odśnieżarka jest widoczna w systemie tylko w przypadku opuszczonego pługu. Należy tutaj dodać, że nie ma fizycznej możliwości aby po silnych opadach wszystkie drogi gminne były natychmiast odśnieżone. Firma zajmująca się zimowym utrzymaniem naszych dróg, pracuje wg. pewnych wytycznych. Poprzez zimowe utrzymanie rozumie się zapewnienie możliwości korzystania z dróg i chodników w okresie zimowym polegające w szczególności na:

 • zwalczaniu śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej)
 • odśnieżaniu nawierzchni jezdni

Na czas trwania akcji zimowej rozróżnia się następujące stopnie gotowości zimowego utrzymania :

 1. stopień "A" - dyżur całodobowy
 2. stopień "B" - dyżur 16-sto godzinny
 3. stopień "C" - dyżur 8-mio godzinny

Plan odśnieżanie dróg w następującej kolejności:

 1. drogi będące w sieci dróg gminnych prowadzące do budynków i obiektów użyteczności publicznej: w szczególności Zakłady Opieki Zdrowotnej, Szkoły, Przedszkola
 2. drogi obsługiwane przez publiczny transport zbiorowy
 3. drogi gminne będące w sieci dróg gminnych
 4. drogi gminne wewnętrzne
 5. chodniki

Wszelkie uwagi dotyczące pracy firmy zajmującej się odśnieżaniem dróg w naszej gminie prosimy kierować pod numery tel. 81 756 10 38 i 81 756 15 74.

W odpowiedzi na wiele skarg dotyczących odśnieżania chodników informujemy, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odśnieżania chodnika leżącego bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy do właściciela tej nieruchomości. W przypadku gdyby zdarzył się jakiś wypadek na nieodśnieżonym chodniku, Wójt Gminy Niemce będzie rozważał możliwość wprowadzenia kar za brak należytego utrzymania takich chodników.

Jak wspomnieliśmy wyżej, na terenie naszej gminy znajdują się także drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, których wykaz zamieszczamy poniżej:

 1. Elizówka, Ciecierzyn, Niemce – droga krajowa nr 19
 2. Baszki – droga powiatowa 2221L
 3. Boduszyn – droga powiatowa 2221L
 4. Dys ul. Gajowa – droga powiatowa nr 2218L
 5. Dys ul. Dolina Ciemięgi – droga powiatowa nr 2217L
 6. Dys ul. Lipowa – droga powiatowa nr 1546L
 7. Dys ul. Topolowa – droga powiatowa 2216L
 8. Dziuchów – droga powiatowa nr 1564L
 9. Ciecierzyn – droga powiatowa 2221L
 10. Jakubowice Konińskie ul. Lubelska - droga powiatowa nr 2215L
 11. Jakubowice konińskie Kolonia ul. Lubelska - droga powiatowa nr 2215L
 12. Jakubowice konińskie Kolonia ul. Starowiejska – droga powiatowa nr 2212L
 13. Kawka – droga powiatowa nr 1549L
 14. Krasienin – droga wojewódzka nr 809, 828
 15. Krasienin Kolonia - droga wojewódzka nr 809, 828
 16. Łagiewniki – droga powiatowa 2225L
 17. Majdan Krasieniński – droga powiatowa nr 2214L
 18. Majdan Krasieniński – droga wojewódzka nr 809
 19. Nasutów -droga powiatowa nr 1546L
 20. Nasutów droga wojewódzka nr 828
 21. Niemce – ul. Leonów – droga powiatowa nr 1564L
 22. Nowy Staw- droga powiatowa nr 1550
 23. Osówka – droga powiatowa nr 2201L
 24. Stoczek – droga wojewódzka nr 828
 25. Swoboda – droga powiatowa nr 2222L
 26. Pryszczowa Góra - droga wojewódzka nr 809
 27. Pólko – droga powiatowa nr 1546L
 28. Rudka Kozłowiecka - droga powiatowa nr 1550L, 2218L
 29. Rudka Kozłowiecka -droga wojewódzka nr 828
 30. Wola Krasienińska – droga wojewódzka nr 828
 31. Wola Niemiecka – droga powiatowa 2218L, 1550L
 32. Wola Niemiecka – droga wojewódzka nr 828

Telefony dyżurne ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tel. 81 749-53-28;

Zarząd Dróg Powiatowych tel. 81 501 80 51 -  (Obwód Drogowy w Garbowie) w godz. 4:00-20:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Lublinie tel. 81 532 70 61

Poniżej zamieszczamy także mapy dróg z oznaczeniem zarządcy:

Ikona pdfMapa dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.29 MB]

Ikona pdfMapa wszystkich dróg w Gminie Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.49 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót