Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjecie przedstawia herb gminy niemce
Opublikowane dn. 29-01-2021

Rekrutacja do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce na rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Niemce podaje do wiadomości:

terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce na rok szkolny 2021/2022, określone w n/w dokumentach:

-    Zarządzeniu nr 18/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce, na rok szkolny 2021/2022,

Ikona docZarządzenie nr 18/2021, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [76.00 KB]

-     Uchwale Nr XX/205/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

Ikona pdfUchwała XX/205/2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

-     Uchwale Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Ikona pdfUchwała XXVIII/265/2017, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.55 KB]

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej. Powyższe informacje ukażą się także na stronach internetowych ww. placówek oraz Gminy Niemce najpóźniej w dniu ogłoszenia rekrutacji – zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2021/2022.

-     Uchwała Nr XLIII/408/2018 Rady Gminy Niemce z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce

Ikona pdfUchwała XLIII/408/2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.35 KB]

-     Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Ikona pdfUchwała IV/32/2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [292.86 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót