Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia ZPO Ciecierzyn z lotu ptaka
Opublikowane dn. 22-02-2021

Gmina Niemce z prawem własności do Zespołu Dworsko-Parkowego w Ciecierzynie

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś informuje, iż pomyślnie dla Gminy Niemce zakończyły się trwające od wielu lat starania dotyczące uznania prawa własności Gminy Niemce dla nieruchomości obejmującej Zespół Dworsko-Parkowy w Ciecierzynie, a spowodowane wniesieniem roszczeń wobec Gminy przez byłego właściciela dóbr.

Po wielu postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych, prawomocną decyzją komunalizacyjną z dnia 4 stycznia 2021 r. wydaną na wniosek Wójta Gminy Niemce, Wojewoda Lubelski stwierdził nabycie przez Gminę Niemce z mocy prawa, nieodpłatnie, prawa własności nieruchomości obejmującej obszar, na którym znajdują się m.in. zabudowania Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie, dawny Klub Rolnika (obecnie biblioteka).

Tym samym zażegnane zostało niebezpieczeństwo zwrotu nieruchomości byłemu właścicielowi lub wypłaty mu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tytuł własności otwiera Gminie Niemce drogę do bezpiecznego inwestowania i rozwoju tych nieruchomości.

Autor: Gmina Niemce
Powrót