Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu laptop
Opublikowane dn. 23-02-2021

Ważna informacja dla beneficjentów projektu „NIEMCE – partnerstwo na rzecz e-integracji”

Gmina Niemce informuje wszystkich beneficjentów projektu „NIEMCE – partnerstwo na rzecz e-integracji” o zakończeniu jego trwałości.

Projekt został w całości sfinansowany z przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion, oś priorytetowa 8.3.”Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach którego w 2015 roku 250 mieszkańców naszej gminy otrzymało w użyczenie sprzęt komputerowy w postaci laptopów z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu przez pięć lat.

Sygnał internetowy zostanie wyłączony w niedzielę 28.02.2021r.

W związku z powyższym prosimy o zawieranie indywidualnych umów na dostawę internetu.

Jednocześnie informujemy, iż sprzęt z ww. projektu składający się z zestawu do odbioru sygnału internetowego, zestawu komputerowego (wraz z oprogramowaniem) oraz drukarki laserowej zostanie przekazany na własność mieszkańcom.

Autor: Gmina Niemce
Powrót