Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną urzędu podczas sesji Rady Gminy Niemce
Opublikowane dn. 25-02-2021

XXII sesja Rady Gminy Niemce

We wtorek, 23 lutego 2021 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.

Porządek obrad oraz głosowania z XX sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/12156/ff5bdde3.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=vmXLwdB4h6A&feature=emb_logo

Treści podejmowanych uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemce:

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67

Autor: Gmina Niemce
Powrót