Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjecie przedstawia psa i kota
Opublikowane dn. 24-02-2021

Ogłoszenie o wynikach publicznych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Ogłoszenie o wynikach publicznych konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku”

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku”, Wójt Gminy Niemce w dniu 28 stycznia 2021 r. zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, o których mowa w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie ww. projektu Programu.  

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku” 

Harmonogram konsultacji

Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 28 stycznia 2021 r. do dnia 18 lutego 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji w wyżej wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Programu.

Autor: Gmina Niemce
Powrót