Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia uszkodzona drogę
Opublikowane dn. 01-03-2021

Prośba o zgłaszanie uszkodzeń w gminnych drogach

Szanowni Państwo, ze względu na niskie temperatury wynikające z obecnej pory roku, wiele nawierzchni drogowych w naszej gminie uległo uszkodzeniu. Aby przyspieszyć czas ich naprawy, Wójt Gminy Niemce zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których droga powinna być naprawiona.

Zgłoszenia przyjmuje Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pod nr tel. 81 756 15 74 i 81 756 10 38 lub mailowo na info@niemce.pl

Przypominamy, że Gmina Niemce jest odpowiedzialna wyłącznie za stan dróg gminnych. W skład sieci dróg znajdujących się w granicach administracyjnych naszej gminy wchodzą także drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.  W przypadku tych dróg zgłoszenia należy kierować odpowiednio do:

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Lublinie tel. 81 532 70 61
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie tel. 81 749-53-28;
 • Zarząd Dróg Powiatowych tel. 81 501 80 51 -  (Obwód Drogowy w Garbowie) w godz. 4:00-20:00

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, znajdujących się na terenie Gminy Niemce:

 1. Elizówka, Ciecierzyn, Niemce – droga krajowa nr 19
 2. Baszki – droga powiatowa 2221L
 3. Boduszyn – droga powiatowa 2221L
 4. Dys ul. Gajowa – droga powiatowa nr 2218L
 5. Dys ul. Dolina Ciemięgi – droga powiatowa nr 2217L
 6. Dys ul. Lipowa – droga powiatowa nr 1546L
 7. Dys ul. Topolowa – droga powiatowa 2216L
 8. Dziuchów – droga powiatowa nr 1564L
 9. Ciecierzyn – droga powiatowa 2221L
 10. Jakubowice Konińskie ul. Lubelska - droga powiatowa nr 2215L
 11. Jakubowice konińskie Kolonia ul. Lubelska - droga powiatowa nr 2215L
 12. Jakubowice konińskie Kolonia ul. Starowiejska – droga powiatowa nr 2212L
 13. Kawka – droga powiatowa nr 1549L
 14. Krasienin – droga wojewódzka nr 809, 828
 15. Krasienin Kolonia - droga wojewódzka nr 809, 828
 16. Łagiewniki – droga powiatowa 2225L
 17. Majdan Krasieniński – droga powiatowa nr 2214L
 18. Majdan Krasieniński – droga wojewódzka nr 809
 19. Nasutów -droga powiatowa nr 1546L
 20. Nasutów droga wojewódzka nr 828
 21. Niemce – ul. Leonów – droga powiatowa nr 1564L
 22. Nowy Staw- droga powiatowa nr 1550
 23. Osówka – droga powiatowa nr 2201L
 24. Stoczek – droga wojewódzka nr 828
 25. Swoboda – droga powiatowa nr 2222L
 26. Pryszczowa Góra - droga wojewódzka nr 809
 27. Pólko – droga powiatowa nr 1546L
 28. Rudka Kozłowiecka - droga powiatowa nr 1550L, 2218L
 29. Rudka Kozłowiecka -droga wojewódzka nr 828
 30. Wola Krasienińska – droga wojewódzka nr 828
 31. Wola Niemiecka – droga powiatowa 2218L, 1550L
 32. Wola Niemiecka – droga wojewódzka nr 828

Poniżej zamieszczamy także mapy dróg z oznaczeniem zarządcy:

Ikona pdfMapa dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.29 MB]

Ikona pdfMapa wszystkich dróg w Gminie Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.49 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót