Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna - pojemniki na odpady
Opublikowane dn. 01-03-2021

Informacja nt. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Niemce

Wójt Gminy Niemce informuje, że w związku z trwająca procedurą przetargową ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r.", odbiór odpadów odbędzie się po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą. Planowany termin odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemce – druga połowa marca 2021 r.

Szczegółowe informacje będą umieszczane na stronie gminy, fb, w aplikacji MyLocalNews.

Nadmienia się, że dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r." zostały unieważnione.

Pierwsze postępowanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.09.2020 r. i zostało unieważnione dniu 04.11.2020 roku zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy PZP.

Drugie postępowanie zostało opublikowane Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2020 r. i zostało unieważnione 27.01.2021 r. zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy PZP. Niestety z powodu błędów oferty, najkorzystniejsza oferta podlegała odrzucenie i wykluczeniu.

W dniu 26.02.2021 r. zostały otworzone oferty w trzecim postępowaniu, prowadzonym po zmianie ustawy PZP.  

W każdym postępowaniu przetargowym dążymy do wyboru najtańszej oferty, aby nie podnosić stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Autor: Gmina Niemce
Powrót