Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia pojemniki na odpady
Opublikowane dn. 22-03-2021

Umowa na odbiór odpadów w Gminie Niemce podpisana

Wójt Gminy Niemce informuje, że zakończona została procedura przetargowa, prowadzona od sierpnia ubiegłego roku. Trzeci przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niemce zakończył się podpisaniem umowy na okres 24 miesięcy z firmą Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios.

Podczas odbioru odpadów w marcu 2021 r. zostaną dostarczone:

·         Harmonogram na odbiór odpadów na okres IV.2021 – VI 2022

·         worki w ilości

20 szt. żółtych – na okres 5 miesięcy

10 szt. zielonych – na okres 10 miesięcy

10 szt. niebieskich – na okres 10 miesięcy

Wyjątkowo w marcu 2021 zostaną odebrane odpady (zmieszane, bioodpady, popiół) z worków, pod warunkiem opisania rodzaju odpadów na kartce, przytwierdzonej do worka.

W lipcu 2021 podczas odbioru odpadów zostaną dostarczone worki w ilości 20 szt. żółtych – na okres kolejnych 5 miesięcy.

W grudniu 2021 podczas odbioru odpadów zostaną dostarczone worki na okres od stycznia 2022 do marca 2023 w ilości 64 szt. żółte, 14 szt. zielone, 14 szt. niebieskie oraz harmonogram do końca trwania umowy. 

Dla wygody mieszkańców przywrócono odbiór gabarytów i elektrośmieci sprzed posesji  (tzw. wystawki). Szczegóły nt. dat znajdą się w harmonogramie odbioru odpadów na okres kwiecień 2021 - czerwiec 2022.

Jednocześnie informujemy, że od najbliższej soboty (27.03.2021 r.) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemcach przy ul. Przemysłowej 1 będzie czynny w godz. 8.00 – 14.00

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MARCU  2021 W GMINIE NIEMCE

Niemce (bez ul. Granicznej), Zalesie
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 29.03.2021 r.

Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 31.03.2021 r.

Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kolonia, Wola Krasienińska
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 24.03.2021 r.

Dys, Pólko
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 27.03.2021 r.

Baszki, Boduszyn, Kolonia Bystrzyca, Ciecierzyn, Niemce (ul. Graniczna), Dziuchów, Ludwinów, Łagiewniki, Swoboda,
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 30.03.2021 r.

Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 25.03.2021 r.

Elizówka, Nasutów, Nowy Staw
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 26.03.2021 r.

Zabudowa wielorodzinna w miejscowościach: Jakubowice Konińskie, Elizówka, Niemce
komunalne, odpady ulegające biodegradacji, segregowane (tworzywa, papier, szkło) i popiół: 24.03.2021 r.

Ikona pdfHarmonogram odbioru odpadów w Gminie Niemce - marzec 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [220.14 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót