Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 25-03-2021

Informacja na temat ulotek oferujących instalacje fotowoltaiczne

Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie oszczędnościami jakie przynosi posiadanie w swoim gospodarstwie domowym instalacji fotowoltaicznej, nastąpił tzw. boom na powstawanie kolejnych firm oferujących swoje usługi w zakresie sprzedaży i montażu takich instalacji. Z uwagi na kierowane do urzędu pytania mieszkańców, które dotyczą pojawiających się na naszym terenie ulotek, plakatów czy też pukających do drzwi akwizytorów, informujemy że Gmina Niemce obecnie nie realizuje żadnych nowych projektów dotyczących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, a ulotki, plakaty czy akwizytorzy reprezentują wyłącznie komercyjne podmioty gospodarcze w żaden sposób nie związane z naszym urzędem.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Niemce w latach 2014 - 2015 w ramach projektu pn. „ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, zamontowano 777 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych i 3 instalacje w budynkach użyteczności publicznej oraz 46 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i 1 szt. w budynku użyteczności publicznej.

W ramach projektów ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP II”, oraz  ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w 2018 roku łącznie zamontowano 1091 szt. instalacji solarnych ( Etap II – 547 szt. oraz 544 szt. Etap III ).

Na przełomie 2019 i 2020 roku, w ramach projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP IV”, realizowanego w ramach Działania 4.1 – wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy  zamontowano 72 szt. kotłów grzewczych na biomasę oraz 611 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW.

W roku 2019 odbył się kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. W trakcie trwania naboru do projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP V” w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL na lata 2014-2020 wnioski złożyło 354 mieszkańców naszej gminy. Aktualnie, pod względem merytorycznym i formalnym wniosek został oceniony pozytywnie, uzyskując 97,5 % punktów na 100. Obecnie oczekujemy na decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego przyznającą nam środki.

Łącznie w czterech projektach OZE Gmina Niemce zamontowała:

  • 1868 szt. instalacji solarnych dla mieszkańców
  • 611 szt. instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców
  • 3 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej
  • 118 szt. kotłów grzewczych na biomasę  dla mieszkańców
  • 1  kocioł na biomasę  w budynku użyteczności publicznej

W chwili obecnej oczekujemy na nowe programy, które powinny zostać uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jak tylko zostaną ogłoszone konkursy, będziemy informować o tym fakcie naszych mieszkańców. Już teraz, osoby zainteresowane przyszłymi naborami do programów, dotyczących instalacji fotowoltaicznych czy ekologicznych pieców zapraszamy do składania wstępnych deklaracji woli w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania środków Zewnętrznych tel. 81 756 15 74, 81 756 10 38.

Jeszcze raz przypominamy, że Urząd Gminy Niemce nie ma nic wspólnego z pojawiającymi się ostatnio na naszym terenie ulotkami dotyczącymi instalacji fotowoltaicznych.

Autor: Gmina Niemce
Powrót