Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu kadr z filmu przedstawiający Wójta Gminy Niemce
Opublikowane dn. 30-03-2021

Efekty współdziałania gmin w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu materiał filmowy informujący o efektach współdziałania gmin z Powiatu Lubelskiego, w tym Gminy Niemce w ramach programu pn. Poprawa Spójności Przestrzennej, Społecznej i Kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Poprzez Rewitalizację.

Wyżej wymieniony program był jednym z zadań podjętych przez 8 z 15 gmin działających w partnerstwie z miastem Lublin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wybrane w poszczególnych gminach obiekty i przestrzenie zdegradowane, dzięki funduszom z Unii Europejskiej  poddano przebudowie, adaptacji i nadano im nowe funkcje, zgodnie z celami określonymi w programie.

Dzięki programowi Poprawy Spójności Przestrzennej w Gminie Niemce przebudowano gruntownie dwa obiekty – dawną stołówkę zakładową byłej gorzelni, która kiedyś funkcjonowała przy Parku w Niemcach i budynek z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Złotej w Dysie.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia sprzed rewitalizacji:

Ruina dawnej stołówki, „strasząca” w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach została przebudowana na centrum działalności kulturalno-szkoleniowej. Obecnie nowoczesny obiekt,  oddany do użytku jeszcze w I połowie 2020 r. w niczym nie przypomina poprzedniego budynku. Całkowity koszt rewitalizacji wyniósł 4 466 347,74 zł, z czego 85% z wyżej wymienionego projektu i 10% z budżetu państwa. Część pomieszczeń została wykorzystana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach.

Budynek przy ul. Złotej w Dysie, będący w zasobach gminy od wielu lat był wykorzystywany do pomocy lokalowej dla najbardziej potrzebujących mieszkańców z naszego terenu. Dzięki funduszom z programu Poprawa Spójności Przestrzennej, Społecznej i Kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Poprzez Rewitalizację udało się gruntownie wyremontować obiekt tak aby rodziny mogły godnie i bezpiecznie skorzystać z pomocy lokalowej gminy. Dzięki modernizacji udało się także wyodrębnić pomieszczenie na świetlicę dla mieszkańców miejscowości. Wartość tej inwestycji to 718 tys. Warto dodać, że koszt po stronie naszej gminy to tylko 5%, reszta to: dofinansowanie w 85% z Programu i 10% z budżetu państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym nt efektów współdziałania gmin w ramach programu Poprawa Spójności Przestrzennej, Społecznej i Kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Poprzez Rewitalizację.

Autor: Gmina Niemce
Powrót