Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedstawia Przewodniczącego Rady Gminy Niemce
Opublikowane dn. 31-03-2021

XXIV SESJA RADY GMINY NIEMCE

We wtorek, 30 marca 2021 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Zastępca Wójta Henryk Smolarz, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.

 

Porządek obrad oraz głosowania z XX sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/12718/cb84cf7d.html

 

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=7IZSrMulEf0

 

Treści podejmowanych uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemce:

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67

 

Z inicjatywy Wójta Krzysztofa Urbasia, w dniu 31 marca 2021 r. odbyło się  spotkanie on-line z Sołtysami miejscowości Gminy Niemce. Od wielu lat zwyczajem posiedzeń Rady Gminy Niemce był aktywny udział Sołtysów w obradach. Z powodu epidemii koronawirusa COVID-19 Sesje Rady Gminy Niemce odbywają się on-line, co z przyczyn technicznych uniemożliwia czynny udział przedstawicieli sołectw w posiedzeniach. Aby w obecnej sytuacji umożliwić Sołtysom bezpośredni kontakt z władzami gminy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy i referatów urzędu, Wójt Krzysztof Urbaś zaproponował zorganizowanie, na wzór sesji on-line, spotkania z Sołtysami.

Podczas wideokonferencji, przedstawiciele sołectw Gminy Niemce wraz z władzami gminy i pracownikami urzędu, przedyskutowali wiele istotnych spraw dotyczących naszych mieszkańców.

Autor: Gmina Niemce
Powrót