Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu nowoczesne pisanki
Opublikowane dn. 02-04-2021

Marcowe warsztaty w Klubie Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie realizuje projekt pt „Klub Seniora w gminie Niemce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Uczestnikami projektu są osoby po 60 roku życia, mieszkańcy Gminy Niemce, głównie kobiety. Zajęcia dla seniorów odbywają się w Dziuchowie, Jakubowicach Konińskich, Krasieninie i Niemcach. Osoby w kategorii wiekowej 60+ rozwijają na warsztatach rękodzieła artystycznego swoje pasje pod czujnym okiem pani instruktor, i tak powstały obrazy, świeczniki, pisanki, anioły. Odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, warsztaty komputerowe, wyjazdy na basen do Rokitna.

Seniorzy z Gminy Niemce w marcu 2021 r. dzięki ciekawym zajęciom wspólnie miło spędzili czas.

Organizowane cyklicznie działania integrujące środowisko seniorów wypełniają im wolny czas i wyzwalają aktywność społeczno - kulturalną. Klub Seniora jest miejscem rozwiązań wielu problemów życiowych ludzi w wieku starszym, miejscem budowania nowych więzi, wspierania się i wzajemnego motywowania do działania, dzięki czemu dłużej cieszą się dobrym zdrowiem.
Autor: Gmina Niemce
Powrót