Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedstawia napis ZGK na tle kranu
Opublikowane dn. 06-04-2021

INFORMACJA O ODCZYTACH WODOMIERZY W KWIETNIU 2021 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach informuje, że w kwietniu 2021 roku będą odczytywane wodomierze przez inkasentów w następujących miejscowościach:

Inkasent Krzysztof Hutek  tel. 515 126 734

Ciecierzyn

Pólko

Stoczek Kolonia (woda z ujęcia w Nasutowie)

Baszki

Boduszyn

Ludwinów

Łagiewniki

 

Inkasent Karol Muzyka  tel. 606 976 978

Swoboda

Bystrzyca Kolonia

Rudka Kozłowiecka

Dys- Gaj

Nowy Staw

Nasutów

Autor: Gmina Niemce
Powrót