Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 08-04-2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niemce: „Rozwijanie wszechstronne kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu na terenie działania, w dyscyplinie - podnoszenie ciężarów” Oferta uzyskała 42 pkt - wysokość dotacji - 29 000,00 zł.
 • Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskie przy parafii p.w. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach:  „Organizacja obozów sportowych” - Oferta odrzucona w ocenie formalnej.
 • GieKSa Niemce: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 10 000,00 zł.
 • ­Klub Sportowy Nasutów: „KS Nasutów - rozwiń skrzydła” - Oferta uzyskała  41 pkt - wysokość dotacji - 29 000,00 zł.
 • Klub Sportowy Ciecierzyn: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Niemce” - Oferta uzyskała 37 pkt - wysokość dotacji - 29 000,00 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Niemce: „Upowszechnianie sportu w zakresie szkolenia dzieci w piłce nożnej w wieku od 4 do 12 lat” - Oferta uzyskała 33 pkt - wysokość dotacji - 10 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej: „Droga po zdrowie 2021” - Oferta uzyskała 38 pkt - wysokość dotacji - 6 000,00 zł.
 • KGW Krasienin: „Aktywni razem I” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy "Niemce": „Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy” - Oferta uzyskała 36 pkt - wysokość dotacji - 14 000,00 zł.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nasutowie: „Organizacja i udział w warsztatach, turniejach sportowo - pożarniczych mieszkańców Gminy Niemce” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 6 000,00 zł.
 • Klub Karate Shotokan "HINODE": „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie Karate Shotokan/WKF” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Niemce "Wspólna Przyszłość: „Rajd szlakami miejsc kultury i przyrody Gminy Niemce” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 3 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Wspólna Wola”: „VII Piknik Woli Niemieckiej” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Gminny Klub Sportowy "Niemce": „Prowadzenie zajęć dla grupy seniorów Liga Okręgowa i Grupy Naborowej” - Oferta uzyskała 36 pkt - wysokość dotacji - 29 000,00 zł.
 • Chorągiew Lubelska ZHP: „Sport codzienną pasją - rozwijanie umiejętności z zakresu strzelectwa sportowego i żeglarstwa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce: „Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych” - Oferta uzyskała 38 pkt - wysokość dotacji - 20 000,00 zł.
 • Polski Instytut Rozwoju: „Sportowe wakacje w bibliotece” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”: „MAŁY KARATEKA” - Oferta uzyskała 36 pkt - wysokość dotacji - 4 000,00 zł.
 • KGW "Eliza" Elizówka: „Aktywna Elizówka 60+” - Oferta uzyskała 31 pkt - 2 000,00 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy DYS: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Niemce” - Oferta uzyskała 38 pkt - wysokość dotacji – 29 000,00 zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskie przy parafii p.w. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach: „Organizacja imprez kulturowych” - Oferta odrzucona w ocenie formalnej.
 • KGW Nasutów: „Warsztaty twórczo-integracyjne dla KGW „Nasutowianki” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • KGW Stoczek: „Zapoznanie z kulturą i sztuką Polską” - Oferta uzyskała 31 pkt wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM": „Nasze zabytki inaczej!” - Oferta odrzucona w ocenie merytorycznej – uzyskała - 25 pkt.
 • Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej: „Rodzina w Działaniu 2021” - Oferta uzyskała 41 pkt - wysokość dotacji - 4 400,00 zł.
 • KGW w Krasieninie: „Bliżej kultury na co dzień II” - Oferta uzyskała 33 pkt - wysokość dotacji - 1 600,00 zł.
 • Stowarzyszenie Chór Męski "BAS CANTO": „Wspieranie i upowszechnianie kultury” - Oferta odrzucona w ocenie formalnej.
 • KGW w Kawce: „Maraton rękodzieła” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego: „Wsparcie dla Teatru z Nasutowa” - Oferta uzyskała 36 pkt - wysokość dotacji - 4 500,00 zł.
 • KGW Niemce: „Poznaj swojego sąsiada-upowszechnienie tradycji i rękodzieła wśród mieszkańców Sołectwa Niemce” - Oferta uzyskała 32 pkt - wysokość dotacji - 2 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie OSP Jakubowice Konińskie: „Naturalna klasa-nowatorskie spojrzenie na edukację” - Oferta uzyskała 36 pkt - wysokość dotacji - 6 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce: „Bliżej kultury i ekologii” - Oferta uzyskała 37 pkt - wysokość dotacji - 7 000,00 zł.
 • Fundacja MY EVERGREN: „L’ART FESTIWAL” - Oferta uzyskała 34 pkt - wysokość dotacji - 3 500,00 zł

Ikona pdfWyniki konkursu w tabelce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.84 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót