Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia niebieskie tło na którym znajduje się napis czyste powietrze zdrowy wybór i twój wybór
Opublikowane dn. 12-04-2021

Przypomnienie o Programie Czyste Powietrze

Szanowni Państwo, przypominamy, że nadal można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynieść do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Przed złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o uzyskanie dotacji z programu na podwyższonym poziomie, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie o wysokości dochodu.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

W przypadku Gminy Niemce, bezpłatne zaświadczenia wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przy ul. Lubelskiej 119.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu (link do formularza) można złożyć:

  • osobiście w siedzibie ośrodka;
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119, 21 – 025 Niemce;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie: czystepowietrze.gov.pl

Doradcy energetyczni zatrudnieni w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: tel. 81 537 16 16, 81 537 16 17

Autor: Gmina Niemce
Powrót