Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu panele fotowoltaiczne
Opublikowane dn. 13-04-2021

Kolejne miliony na realizację projektu EKO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że dzisiaj 13 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCLII/4509/2021 dokonał wyboru kolejnych projektów do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wśród których jest także nasz projekt „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP V”.

W ramach w/w projektu Gmina Niemce zamontuje 354 instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców. Łączny koszt inwestycji wyniesie 5 623 629,00 zł z czego 2 595 650,00 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Jest to już piąty projekt, w którym Gmina Niemce, niewątpliwie jako jeden z liderów w województwie lubelskim wspiera swoich mieszkańców w działaniach służących ochronie środowiska. W latach 2014 - 2015 w ramach projektu pn. „ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, zamontowano 777 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych i 3 instalacje w budynkach użyteczności publicznej oraz 46 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i 1 szt. w budynku użyteczności publicznej.

W ramach projektów ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP II”, oraz  ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP III”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w 2018 roku łącznie zamontowano 1091 szt. instalacji solarnych ( Etap II – 547 szt. oraz 544 szt. Etap III ).

Na przełomie 2019 i 2020 roku, w ramach projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP IV”, realizowanego w ramach Działania 4.1 – wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy  zamontowano 72 szt. kotłów grzewczych na biomasę oraz 611 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW.

Łącznie w czterech dotychczasowych projektach OZE Gmina Niemce zamontowała:

  • 1868 szt. instalacji solarnych dla mieszkańców
  • 611 szt. instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców
  • 3 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej
  • 118 szt. kotłów grzewczych na biomasę  dla mieszkańców
  • 1  kocioł na biomasę  w budynku użyteczności publicznej

W chwili obecnej oczekujemy na kolejne programy, które powinny zostać uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Zapewniamy, że jak tylko zostaną ogłoszone konkursy, będziemy informować o tym fakcie naszych mieszkańców. Już teraz, osoby zainteresowane przyszłymi naborami do programów, dotyczących instalacji fotowoltaicznych czy ekologicznych pieców zapraszamy do składania wstępnych deklaracji woli w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania środków Zewnętrznych tel. 81 756 15 74, 81 756 10 38.

Autor: Gmina Niemce
Powrót