Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu palety z pomocą żywnościową
Opublikowane dn. 06-05-2021

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Niemce pozyskana z Banku Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w dniach od 6 maja do 11 maja 2021 r. przekazuje nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Niemce żywność, pozyskaną z Banku Żywności w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - podprogram 2020. Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową objęte zostaną osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczył 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 1.542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Z programu skorzysta 684 osoby z Gminy Niemce. W maju br. w ramach realizacji zadania do pojedynczego mieszkańca trafi około 16,50 kg żywności, do całych rodzin nawet 115,50 kg.

W celu usprawnienie procesu rozładunku żywności do budynku w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach, pomocy udzielili strażacy ochotnicy z jednostki OSP Jakubowice Konińskie Kolonia i Majdan Krasieniński pod czujnym okiem komendanta OSP Dariusza Paradzińskiego.

Zestaw dla pojedynczej osoby objął artykuły spożywcze w łącznej ilości 16,50 kg. W skład zestawu weszły:

1)   olej rzepakowy – 4 szt. na 1 osobę,

2)   miód nektarowy wielokwiatowy – 2 szt. na 1 osobę,,

3)   ser podpuszkowy dojrzewający – 4 szt. na 1 osobę,

4)   koncentrat pomidorowy – 7 szt. na 1 osobę,,

5)   szynka mielona wieprzowa – 4 szt. na 1 osobę,

6)   fasolka po bretońsku – 3 szt. na 1 osobę,

7)   filet z makreli w oleju – 7 szt. na 1 osobę,

8)   makaron jajeczny świderki – 10 szt. na 1 osobę,

9)   herbatniki maślane – 2 szt. na 1 osobę.

Ośrodek otrzymał 29 412 sztuk różnych produktów żywnościowych o łącznej wadze ponad 11 ton. Wartość pozyskanego wsparcia żywnościowego to 74 271,89 zł.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali paczki, które mieszkańcy Gminy Niemce mogą odbierać  w godz. 8.00 – 15.30 wg. następującego harmonogramu:

06.05.2021 – Niemce,

07.05.2021 r. – Krasienin, Krasienin Kolonia, Wola Krasienińska, Majdan Krasieniński, Wola Niemiecka, Zalesie, Rudka Kozłowiecka,

10.05.2021 r. – Pólko, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Kawka, Osówka, Pryszczowa Góra, Nowy Staw, Stoczek, Stoczek Kolonia, Elizówka, Baszki, Łagiewniki.

11.05.2021 r. – Dys, Ciecierzyn, Nasutów, Boduszyn, Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Ludwinów, Swoboda.

Autor: Gmina Niemce
Powrót