Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 06-05-2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 maja 2021 r.

Wojewoda Lubelski na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuje, że w dniu 3 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 814), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in następujące zmiany:
  • do 7 maja 2021 r. wydłużono okres obowiązywania ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii,
  • do 7 maja 2021 r. częściowo umożliwiono prowadzenie działalności związanej z prowadzeniem basenów z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w przepisach prawa,
  • do 7 maja 2021 r. umożliwiono prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne instytucje działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą - przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa,
  • do 7 maja 2021 r. umożliwiono prowadzenie sprzedaży i świadczenie usług w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług pow. 2 000 m2 – z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa,
  • zwiększono liczbę uczestników mogących przebywać jednocześnie w budynkach i obiektach kultu religijnego, zmniejszając powierzchnię przypadających na osobę z dotychczasowych 20 m2 na 15 m2,
  • objęto szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19 osoby urodzone w latach 1982-2002 oraz w roku 2003, które ukończyły 18 rok życia.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót