Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu Wójt Gminy Niemce z pracownikami Referatu Inwestycji
Opublikowane dn. 07-05-2021

Umowa dot. przekazania środków na realizację V Etapu Eco-Efektywnej Gminy Niemce podpisana

Jak już informowaliśmy w kwietniu, projekt ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE – ETAP V zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wczoraj, 6.05.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś podpisał umowę, gwarantującą naszej gminie dotację w wysokości 2 595 650,00 zł z UE na realizację wyżej wymienionego projektu.

Dotychczas w latach 2014 - 2015 w ramach projektu pn. „ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE” współfinansowanego ze środków UE zamontowano 777 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych i 3 instalacje w budynkach użyteczności publicznej oraz 46 szt. kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i 1 szt. w budynku użyteczności publicznej.

W kolejnych projektach ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP II”, oraz  ,,ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP III”, współfinansowanych ze środków UE, w 2018 roku łącznie zamontowano 1091 szt. instalacji solarnych ( Etap II – 547 szt. oraz 544 szt. Etap III ).

Na przełomie 2019 i 2020 roku, w ramach projektu „ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - ETAP IV”, współfinansowanego ze środków UE, na terenie Gminy  zamontowano 72 szt. kotłów grzewczych na biomasę oraz 611 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW.

Łącznie, w czterech dotychczasowych projektach OZE, których całkowity koszt wyniósł blisko 24 mln zł Gmina Niemce zamontowała:

  • 1868 szt. instalacji solarnych dla mieszkańców
  • 611 szt. instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców
  • 3 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej
  • 118 szt. kotłów grzewczych na biomasę  dla mieszkańców
  • 1  kocioł na biomasę  w budynku użyteczności publicznej

Przy czym kwota pozyskanego dofinansowania osiągnęła wysokość 18,22 mln zł.

Dzięki podpisanej wczoraj umowie Gmina Niemce już po raz piąty wesprze swoich mieszkańców w działaniach na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Te działania oprócz dbania o czystość środowiska, w którym żyjemy, przyniosą również wymierne oszczędności w budżecie każdego beneficjenta. Projekt zakłada zamontowanie 354 instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców. Łączny koszt inwestycji wyniesie 5 623 629,00 zł z czego wspomniane wyżej 2 595 650,00 zł to środki pozyskane.

Dzisiaj, Wójt Krzysztof Urbaś spotkał się w swoim gabinecie z prawdziwymi bohaterami tego sukcesu – pracownikami Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, dziękując im za wytrwałość i zaangażowanie w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Niemce.

Autor: Gmina Niemce
Powrót