Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika przedstawia logo służby więziennej
Opublikowane dn. 12-05-2021

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego na stanowisko młodszego asystenta-farmaceuty.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby i nazwy stanowisk, preferencji posiadanego wykształcenia i wymagań stawianym kandydatów do służby w Służbie Więziennej znajdują się w zakładce rekrutacja na stronie internetowej Służby Więziennej www.sw.gov.pl

Dokumenty przyjmowane są w Areszcie Śledczym w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 21 maja 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentów.

Autor: Gmina Niemce
Powrót