Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu dymiący komin
Opublikowane dn. 13-05-2021

Od 1 maja br. na terenie województwa lubelskiego obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”.

19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego.

Uchwała, która weszła w życie 1 maja br. mogła być przyjęta dzięki nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska jeszcze w 2015 roku, a dokładnie zmiany brzmienia kluczowego artykułu 96. Zmiany w ustawie pozwoliły samorządom decydować czym i jak ludzie mogą ogrzewać domy. Taka uchwała, jako pierwsza została przyjęta 15 stycznia 2016 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Nasza jest 14-tą wprowadzoną w Polsce na poziomie wojewódzkim. Zakłada ona stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji o mocy mniejszej niż 1 MW. Te najgorsze, bezklasowe i klasyfikowane do 1 i 2 klasy mają zostać wymienione do 2024 roku. Do 1 stycznia 2030 roku wszystkie kotły na paliwa stałe będą musiały spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu komisji UE 2015/1189.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego

Zakazuje się użytkowania:

  • Od 1 stycznia 2024 r. – kotłów bezklasowych i instalacji klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
  • Od 1 stycznia 2027 r. – instalacji klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • Od 1 stycznia 2030 r. – instalacji klasy 5 wg ww. normy.

Zakazuje się stosowania następujących paliw:

  • miałów i mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • biomasy, której wilgotność przekracza 20%.

Zakazuje się użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej (po 1 maja 2021 r.).

Ograniczenia i zakazy dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje.

Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Odpowiednie służby mogą podjąć się kontroli tego, czym palimy. Zgodnie z przepisami osoby prywatne mogą być kontrolowane w godzinach od 6 do 22, a w firmach kontrola może odbywać się przez całą dobę. Jeśli zostanie stwierdzone naruszenie obowiązujących przepisów, osoba kontrolowana można dostać mandat w wysokości do 500 PLN.

Egzekwowanie uchwały ułatwi nowy rejestr – Centrala Ewidencja Emisyjności Budynków. Właściciele i zarządcy domów będą mieli nowy obowiązek. Od 1 lipca zacznie działać w/w rejestr, w którym znajdą się wszystkie źródła ciepła w budynkach w Polsce. Na zgłoszenie istniejącego już źródła ciepła będziemy mieli 12 miesięcy. W przypadku nowych, należy dokonać zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia danego urządzenia bądź instalacji.

Trzeba pamiętać, że do CEEB należy zgłosić każdego rodzaju źródła ciepła. Zarówno kocioł grzewczy na paliwo stałe, piec kaflowy, piec wolnostojący, kuchnię węglową, czy kominek gazowy, jak i pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, kolektory słoneczne, ogrzewanie elektryczne lub gazowe.

Niedopełnienie obowiązku w terminie wiąże się z karą grzywny o nieustalonej jeszcze wysokości.

Autor: Gmina Niemce
Powrót