Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia herb Gminy Niemce
Opublikowane dn. 17-05-2021

UWAGA! W DNIU 21 MAJA 2021 R. URZĄD GMINY NIEMCE BĘDZIE NIECZYNNY

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Niemce będzie nieczynny w dniu 21 maja 2021 r. (piątek) w związku z wydaniem Zarządzenia Nr 59/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 59/2021

Wójta Gminy Niemce

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

 

Na podstawie 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.:Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2021 roku:

  •  za dzień 1 maja 2021 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy w dniu 21 maja 2021 r.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Niemce oraz do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót