Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wycinek plakatu
Opublikowane dn. 26-05-2021

Zaproszenie na otwarte spotkanie z NGO

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego. Termin: 01.06.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Chętnych prosimy o zgłoszenia poprzez:  
do dnia 31 maja, do godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.
 

POWITANIE I OTWARCIE SPOTKANIA
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu OFOP,
 • Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) ze strony pozarządowej,
 • Justyna Ochędzan, Wiceprezes Zarządu Wspólnoty Roboczej związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM)
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR)
 • Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (RDPP WL)
 • Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Członek Zarządu WRZOS
 • Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON)
 • Justyna Spryszak, przedstawicielka RDPP WL ze strony pozarządowej w Konwencie Wojewódzkich RDPP
I. SESJA TEMATYCZNA
• Przedstawienie informacji o działalności krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
• Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej RDPP – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.
• Nowe wyzwania przed Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.
 •    Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP,
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich RDPP, Członek Zarządu OFOP,
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy RDPP,
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)
 • Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji Społecznej RDPP, Członek Zarządu WRZOS, Członek Prezydium Konwentu WRDPP
II. SESJA TEMATYCZNA
• Możliwości wykorzystania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia?
• Zaangażowanie organizacji obywatelskich w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
 •      dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska Zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)


III. SESJA TEMATYCZNA
• Stan przygotowania prac nad założeniami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2021-2027 (RPO WL) - wyzwania dla rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
• Działania podejmowane przez RDPP Województwa Lubelskiego.
 •      Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
 • Ryszard Szczygieł, Przewodniczący RDPP Województwa Lubelskiego
 • Wojciech Dec, Prezes Zarządu FLOP, członek RDPP Województwa Lubelskiego


MODERATOR SPOTKANIA
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
ORGANIZATORZY WYDARZENIA
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i we współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
z partnerami regionalnymi:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,
• Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
• Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.


Autor: Gmina Niemce
Powrót