Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu pojemniki na odpady
Opublikowane dn. 08-06-2021

Ważna informacja ws. odbioru odpadów

Wójt Gminy Niemce informuje, iż od 1-go czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. firma ARTKOM, odbierająca odpady z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Niemce dokonuje znakowania pojemników (na odpady zmieszane i bioodpady) kodami kreskowymi. Prawidłowe oznakowanie pojemników kodami ma na celu optymalizację prawidłowego odbioru odpadów od mieszkańców naszej gminy.

W związku z powyższym proszę, aby mieszkańcy gminy Niemce w dniu odbioru odpadów wystawili wszystkie pojemniki na frakcję zmieszaną oraz pojemniki na bioodpady (dotyczy to osób , które nie zadeklarowały posiadania kompostownika).

Autor: Gmina Niemce
Powrót