Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu plansza z napisem: wyniki naboru Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich
Opublikowane dn. 12-06-2021

2,5 mln zł dotacji dla Gminy Niemce z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Kolejna wspaniała wiadomość. Urząd Wojewódzki w Lublinie opublikował wczoraj informację o wynikach naboru wniosków na środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki staraniom Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia oraz pracowników Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Gminie Niemce przyznano 2,5 mln zł dotacji na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów”.

Wspomniana dotacja najbardziej ucieszy mieszkańców Nasutowa i okolicznych miejscowości, których dzieci uczęszczają lub niedługo będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nabór projektów skierowany był do gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Komisja do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego rekomendowała udzielenie wsparcia na łączną kwotę 11 317 000 zł, dla 18 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, które złożyły wnioski o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem dla gmin popegeerowskich.

Warto zaznaczyć, że spośród wspomnianych wyżej 18 JST, nasza gmina otrzyma największą kwotę dofinansowania.
Autor: Gmina Niemce
Powrót