Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 14-06-2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuje, że w dniu 6 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1013), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in. następujące zmiany:
  • zwiększono limit uczestników imprez okolicznościowych w lokalu (m.in. wesel) oraz zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia – z 50 osób do maksymalnie 150 osób;
  • targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu w którym realizowana jest ww. działalność przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego zwiększono liczbę przewożonych osób do 75% wszystkich miejsc siedzących i stojących;
  • otwarto sale zabaw dla dzieci. W pomieszczeniu w którym realizowana jest ww. działalność może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;
  • uchylono nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingach leśnych.
W każdej sytuacji limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dodatkowo od 7 czerwca 2021 r. szczepieniami ochronnymi przeciwko COVID-19 zostały objęte osoby urodzone w roku 2009, które ukończyły 12. rok życia.
 
Obowiązywanie pozostałych ograniczeń, nakazów i zakazów wydłużono do 25 czerwca 2021 r.
 
WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót