Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia herb Gminy Niemce na tle budynku OPS.
Opublikowane dn. 17-06-2021

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, iż od lipca 2021r przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług

1.Usługi asystenta może świadczyć:

  • osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
  • osoba posiadająca  co najmniej  6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

2.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w ;

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce

(np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, urzędy, instytucje użyteczności publicznej),

  • wyjściu, powrocie oraz lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury

3.Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  

4.Wymagane dokumenty :

  • CV i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte umiejętności,

Wszelkich informacji o zatrudnieniu można uzyskać telefonicznie 512589133 lub osobiście w godzinach pracy  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Niemcach

Kierownik OPS

Barbara Ściseł

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót