Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logotyp projektu ENES-CE
Opublikowane dn. 09-07-2021

Zaproszenie na spotkanie pt. „Prezentacja bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w Gminie Niemce..."

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Niemce oraz innych interesariuszy z terenu gminy z branż: przemysłowej, gospodarczej, rolniczej, energetycznej, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i pozostałych grup zainteresowanych planowaniem energetycznym w gminie i inwestycjami w OZE do udziału w spotkaniu warsztatowym nr 1 w 2021 r. pt. „Prezentacja bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) w Gminie Niemce i możliwości jej wykorzystania do planowania energetycznego” tj. propozycji przyszłych wspólnych inwestycji w Gminie Niemce w ramach tworzonej obywatelskiej grupy energetycznej”, w projekcie ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej"

logotypy projektu
 
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 lipca  2021 r., godz. 11.00 – 13.00 w  sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Niemce w Niemcach ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.
 
 
Informacja o projekcie ENES-CE:


Projekt ENES-CE (Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej) jest realizowany przez Województwo Lubelskie, (jeden z 10 partnerów projektu) oraz Gminę Niemce (partner stowarzyszony).

Realizacja projektu ENES-CE rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2019 r., a zakończenie przewidziano na marzec 2022 r. Liderem projektu jest Gmina Forli z Włoch. Pozostali partnerzy projektu to: Miasto Budapeszt z Węgier, Miasto Prelog z Chorwacji, Gmina Koper ze Słowenii, Przedsiębiorstwo Miejskie Miasta Pfaffenhofen z Niemiec oraz regionalne agencje energetyczne z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Słowenii.

Celem projektu ENES-CE jest: włączenie we wspólne planowanie energetyczne  mieszkańców Gminy Niemce i innych interesariuszy z obszaru: przemysłu, rolnictwa i handlu, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w przegląd i aktualizację istniejących planów energetycznych oraz zaplanowanie obywatelskich działań do wspólnej realizacji z gminą, jako efekt wdrożenia tzw. podejścia oddolnego (bottom-up).

W ramach realizacji projektu ENES-CE przeprowadzone zostaną spotkania i dyskusje oraz warsztaty, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy Gminy Niemce i inni interesariusze projektu ENES-CE. Podczas spotkań i warsztatów zostaną wyartykułowane potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz podane propozycje projektów do rozważenia, do wspólnego wdrożenia wraz z Gminą Niemce, ujęcia ich w aktualizacji PGN (Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce), jako działania do wspólnej dalszej obywatelskiej realizacji.

Efektami z realizacji projektu ENES-CE oraz obywatelskiej realizacji przedsięwzięć dotyczących OZE i ochrony środowiska partnerzy projektu podzielą się z innymi regionami
w państwach Europy Środkowej i UE poprzez platformę online.
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót