Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna- monety na nich czapka absolwenta.
Opublikowane dn. 02-08-2021

Stypendia Wójta Gminy Niemce za r. szk. 2020/2021 przyznane.

W ramach „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce” już po raz 8 Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Niemce oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.

Rok szkolny 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, nie sprzyjał osiąganiu sukcesów. Pozamykane szkoły, Domy Kultury, obiekty sportowe, zdalne nauczanie, a przede wszystkim „szalejący wirus” dotykający także uczniów i ich rodzin, a także nauczycieli, trenerów – to wszystko spowodowało, że droga do sukcesu stanowiła nie lada wyczyn. Większa część rywalizacji sportowej została zawieszona, a inne zmagania - chociażby artystyczne, odbywały się online (konkursy wokalne, taneczne, plastyczne, recytatorskie). Mimo to, wielu naszych uczniów z dużym zaangażowaniem i determinacją pracowało w tej niecodziennej rzeczywistości  i osiągnęło sukces.

W tegorocznej edycji decyzją Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 126 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, w tym: 58 - za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 27 -  za wysokie wyniki w nauce oraz  43 -  za wysokie osiągnięcia w sporcie, na łączną kwotę: 29 775,00 zł.  W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano 8 stypendiów, w tym: 3 - za wysokie wyniki w nauce oraz 5 - za wysokie osiągnięcia w sporcie, w sumie na kwotę: 5 700,00 zł. Łącznie na stypendia gmina wypłaciła kwotę: 35 475,00 zł.

Najliczniejszą grupę nagrodzonych w kategorii szkół podstawowych stanowili - podobnie jak w latach poprzednich -  stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej. Na wyróżnienie zasługują tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego "Rytmix" działającego w GOK w Niemcach, członkowie Zespołu wokalnego ZPO w Ciecierzynie, zespół Redakcji gazetki szkolnej „Kleks” ze SP w Niemcach. Na specjalne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali stypendium artystyczne w dwóch, a nawet trzech dziedzinach:

 • Hanna Mytyk - uczennica kl. 6 Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, w kategorii: teatr, taniec i plastyka;
 • Michalina Deleżuch - uczennica kl. 3 Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, w kategorii: plastyka i taniec;
 • Iga Gromaszek - uczennica kl. 4 Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, w kategorii: plastyka i taniec;
 • Maja Mitrut - uczennica kl. 4 Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie w, kategorii: muzyka i taniec;
 • Gabriela Stawecka - uczennica kl. 1a Szkoły Podstawowej im. bł. bpa. Władysława Gorala w Ciecierzynie, w kategorii: muzyka i teatr;
 • Weronika Piekarczyk- uczennica kl. 7 Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach, w kategorii: taniec oraz literatura i dziennikarstwo.

 

Wśród sportowców liczną grupę stypendystów stanowili m.in. zawodnicy Klubu Sportowego KS ISC Ciecierzyn, Klubu Sportowego U.K.S DYS, KLUBU UKS DYS,  TKO Niemce- Gladio, UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN oraz Klubu Karate Shotokan „Hinode” w Krasieninie, a także uczniowie ze SP w Ciecierzynie rywalizujący w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Kolejny rok wśród stypendystów – sportowców - z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach znaleźli się zawodnicy GULKS Niemce - reprezentanci kadry wojewódzkiej w podnoszeniu ciężarów, a wśród nich sztangistki, które mają na swoich kontach liczne sukcesy w swoich kategoriach wiekowych:

 • Natalia Wypart -  I miejsce w Mistrzostwach Województwa do lat 20 – 2020 r., II miejsce w  Ogólnopolskim Pucharze Roztocza, I miejsce w Ogólnopolskim Turniej Nadziei Olimpijskich, II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa LZS, I miejsce w Mistrzostwach Województwa do lat 20 – 2021 r..
 •  Natalia Warsz -   I miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodzików do lat 15, I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Nadziei Olimpijskich, I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa LZS, III miejsce w Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 17.

 

      W bieżącym roku szkolnym w przeważającej części nauki szkolnej lekcje odbywały się online co  wymagało od uczniów dużego zaangażowania i samodyscypliny. Sumienne wykonywanie szkolnych obowiązków przyniosło wybranym uczniom jednak efekty, równie dobre jak podczas nauki stacjonarnej. W szkołach podstawowych o 40% do roku poprzedniego wzrosła liczba stypendystów w dziedzinie nauki, a ZSP w Niemcach aż o 200%. Wzorowe zachowanie, średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 5,0 oraz wynik  z egzaminu ósmoklasisty w granicach 90% to w przeważającej większości wynik tegorocznych stypendystów w dziedzinie nauki. Wśród tegorocznych stypendystów prawdziwymi „gigantami” w tej kategorii okazały się następujące uczennice:

 •  Natalia Domownik - uczennica kl. 8b Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach - Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - średnia ocen: 5,62 - wynik z egzaminu: 99,2%
 •  Zofia Kochanowska - uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej - średnia ocen: 5,58 - wynik z egzaminu: 97 %
 •  Julia Katarzyna Janiuk - uczennica kl. 8a Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich - średnia ocen: 5,67 - wynik z egzaminu: 94 %
 • Sandra Wiktoria Jeżewska  – uczennica kl. IV TKŻ Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach - Laureatka eliminacji centralnych XLIV 2020/2021 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok gastronomia - średnia ocen: 5,39 wynik z egzaminu maturalnego: 85 %.

Stypendia Wójta Gminy Niemce przyznawane są w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, na wniosek dyrektora szkoły, a ich wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w Uchwale nr XVII/171/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce”.

 •  Kwota Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi od 300 do 1000 zł - szkole ponadpodstawowej od 400 do 1200 zł.
 •  Kwota Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej wynosi od 100 do 500 zł. - w szkole ponadpodstawowej od 300 do 800 zł.
 •  Kwota Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w sporcie wynosi od 100 do 500 zł. - w szkole ponadpodstawowej od 300 do 800 zł.

Realizacja programu stypendialnego w Gminie Niemce ma na celu docenienie wysokich osiągnięć uczniów – jest nagrodą, ale jednocześnie wsparciem działań na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów. Przyznanie stypendiów jest niewątpliwie powodem do świętowania, jednak ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a tym samym zwiększone ryzyko zachorowań na Covid – 19 - w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, tegoroczna edycja odbędzie się bez uroczystego spotkania władz Gminy Niemce z wyróżnionymi uczniami, ich rodzicami, dyrektorami szkół oraz nauczycielami, instruktorami, trenerami i wychowawcami.  Dyplomy i Listy gratulacyjne dla rodziców zostaną wręczone uczniom w szkołach w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego - absolwenci będą mogli odebrać z sekretariatu szkoły od 30 sierpnia br.

Pełna Lista stypendystów znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Niemce (Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Niemce z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przyznania Stypendiów Wójta Gminy Niemce uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczającym do szkół na terenie gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na  terenie Gminy Niemce” w roku 2021).

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym życząc dalszych sukcesów, a wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!

Autor: Gmina Niemce
Powrót