Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wycinek mapy
Opublikowane dn. 03-08-2021

MAPA ZASIĘGU PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ FIBRE-NET PROJEKTOWANIE SP. O.O

Obecnie na terenie Gminy Niemce firma FIBRE-NET prowadzi działania projektowe i realizacyjne w ramach trzeciego etapu Działania 1.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach ww. programu Inwestor oraz Generalny Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wybudować światłowodową sieć rozdzielczą i abonencką na obszarach wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Na terenie Gminy Niemce w zleconym przez Generalnego Wykonawcę zakresie projektowym znajdują się obecnie miejscowości:

  1. Niemce (część- wg zakresu)
  2. Dys
  3. Ciecierzyn
  4. Ludwinów
  5. Baszki
  6. Boduszyn Kolonia
  7. Ciecierzyn- Żulin
  8. Łagiewniki
  9. Elizówka Kolonia
  10. Jakubowice Konińskie-Kolonia.

W ramach niniejszej sieci projekt obejmuje budowę przyłączy światłowodowych do granicy działki na której stoi budynek, w przypadku realizacji światłowodów metodą doziemną lub do najbliższego słupa względem domu, w przypadku sieci napowietrznej realizowanej na istniejących słupach PGE Dystrybucja S.A.- podwieszenie 0,5 m poniżej istniejących przewodów elektroenergetycznych. Po wybudowaniu wyżej wymienionej sieci każdy z mieszkańców objętych niniejszym projektem ma możliwość skorzystania z usług dowolnie wybranego przez siebie operatora telekomunikacyjnego. Ze względu na dofinansowanie UE, sieć ma charakter otwarty co oznacza, że nie ma operatora wiodącego i to od mieszkańców zależy z kim podpiszą, jeżeli będą chcieli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.  Po wybraniu i podpisaniu umowy  np. na  Internet, telewizję czy telefon montażysta danego operatora przyjeżdża i zakopane lub podwieszone na najbliższym słupie PGE przyłącze światłowodowe wprowadza do budynku i uruchamia zamówione przez mieszkańca u operatora usługi.

Nie ma obowiązku korzystania z wybudowanej w ramach tego programu sieci i przyłączy światłowodowych, natomiast jest możliwość z niej skorzystania w każdej chwili, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Program ten ma na celu zapewnić możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu, a nie konieczność z niego korzystania. Całość prac w zakresie projektu i budowy sieci w ramach tego Programu jest całkowicie bezpłatna, a ewentualne koszty wiązać się będą wyłącznie z zakresem usług jakie wybierze mieszkaniec podczas wizyty u wybranego przez siebie operatora telekomunikacyjnego.

W załączniku została zamieszczona mapa Gminy Niemce z naniesionymi zakresami projektowymi, które pozostały do realizacji. W niektórych przypadkach wykonawca sieci światłowodowej zwróci się do właścicieli posesji z prośbą o wyrażenie zgody na poprowadzenie światłowodu przez działkę lub podwieszenie go na słupie znajdującym się na ich terenie. Udzielenie takiej zgody pomoże dotrzeć do większej liczby gospodarstw domowych borykających się z trudnościami w dostępie do Internetu. W sprawie zgód, z mieszkańcami będą kontaktować się pracownicy Fibre-Net oraz lokalni Sołtysi  i Radni z którymi szczegóły były omawiane m.in. podczas komisji stałych dnia 28.07.2021.

Zakresy które nie są oznaczone na czerwono świadczą o tym , że projekty są już gotowe, a zgody dla właścicieli prywatnych są już przygotowane i przekazane odpowiednim osobom.

Zakresy oznaczone na czerwono świadczą  o tym, że obecnie trwają prace nad projektem oraz przygotowaniem odpowiednich zgód.

 

Firma FIBRE-NET prosi o wsparcie i przychylność zarówno władz gmin jak i mieszkańców na terenie których powstaje sieć szerokopasmowa. Współpraca ta jest elementem niezwykle istotnym do prawidłowej realizacji inwestycji o tak znacznym oddziaływaniu społecznym.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji dotyczących etapu projektowego, prosimy o kontakt mailowy z firmą Fibree-Net:  biuro@fibre-net.pl

Ze względu na okres urlopowy kontakt telefoniczny będzie możliwy od 09.08.2021 pod numerem:  517 358 827

 

Etap budowy kontakt:  biuro@telekomdata.pl

 

Inwestor: FIBEE I Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo ; https://www.fibee.pl/strona-popc

Generalny Wykonawca: TELEKOM DATA Sp. z o.o., , ul. Pasjonatów 15, 62-070 Zakrzewo, https://telekomdata.pl/#Kontakt

Podwykonawca Generalnego Wykonawcy od strony projektu: FIBRE-NET PROJEKTOWANIE Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rolna 33/66, 61-491 Poznań; http://fibre-net.pl/Kontakt.html

 

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach

 

https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/

 

Ikona pdfGmina Niemce mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [17.37 MB]

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót