Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo- Marszałek Województwa Lubelskiego
Opublikowane dn. 24-08-2021

Informacja Marszałka Województwa Lubelskiego dotycząca programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że w dniach od 1 do 22 września 2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”. Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium uczniom szkół podstawowych (kl. VII i Vlll) i liceów ogólnokształcących oraz uczniom, którzy kontynuują naukę w szkołach zawodowych: technikach, branżowych szkołach zawodowych, szkołach artystycznych i szkołach policealnych.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa lubelskiego realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.W związku z powyższym podobnie jak w latach ubiegłych Marszałek serdecznie zachęca do udziału w programach stypendialnych wszystkich uzdolnionych uczniów mieszkających lub uczących się na terenie miasta/miasta i gminy/powiatu/gminy.Jednocześnie prosi o poinformowanie o programach dyrektorów, nauczycieli, uczniów prowadzonych i zarejestrowanych na  terenie szkół publicznych oraz niepublicznych.

Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego o 2014-2020 wypłaconych zostało ponad 4000 stypendiów. Liczymy, że również w tym roku pomoc i zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” i „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele Środków. Stypendia, które trafią do zdolnych uczniów, będą dla nich szczególnym wyróżnieniem oraz wyjątkową zachętą do dalszej nauki, rozwoju zainteresowań i wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.

Szczegóły dotyczące programów stypendialnych :

Program „stypendialny Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub W zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021-2022 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych — branżowych szkołach zawodowych, technikach, szkołach artystycznych i szkołach policealnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 680 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią Wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2021 r. do 30.06.2022 r. w kwocie 350 zł miesięcznie.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021-2022, na który przyznawane jest stypendium będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej, lub będą kontynuować naukę w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, lub będą rozpoczynać bądź kontynuować naukę w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
Program zakłada przyznanie 578 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią Wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. w kwocie 350 zł miesięcznie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach powyższych programów prowadzony będzie w terminie od 1 do 22 września 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i Wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej www.lubelskie'pl w zakładce „Stypendia”.

Wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81)44 16713, (81)44 16716, (81)47 81 459, (81)44 16 709 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl

Autor: Gmina Niemce
Powrót