Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Wycinek plakatu
Opublikowane dn. 02-09-2021

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe nr 2 w 2021 r. projektu ENES-CE.

Spotkanie warsztatowe nr 2 w 2021 r.dla mieszkańców i innych interesariuszy w Gminie Niemce w celu tworzenia obywatelskiej grupy energetycznej – „Prezentacja i omówienie projektów dokumentów m.in. o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim, w ramach działań projektu ENES-CE oraz dalszej współpracy Klastra Energii”. Projekt ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Serdecznie zapraszamy
mieszkańców Gminy Niemce oraz innych interesariuszy z terenu gminy z branż: przemysłowej, gospodarczej, rolniczej, energetycznej, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i pozostałych grup  zainteresowanych planowaniem energetycznym w gminie i inwestycjami w OZE do udziału w spotkaniu warsztatowym nr 2 w 2021 r. projektu ENES-CE w dniu 9 września 2021 r., godz. 12.30-15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
 
Warsztaty
pt. „Prezentacja i omówienie projektów dokumentów m.in. o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim, w ramach działań projektu ENES-CE oraz dalszej współpracy Klastra Energii”.
organizowane są w ramach działań projektu ENES-CE: "Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej" w celu tworzenia obywatelskiej grupy energetycznej i konsultacji treści przygotowanych projektów dokumentów.
 
 
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót