Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu logotypy projektu
Opublikowane dn. 10-09-2021

Drugie warsztaty w 2021 r. projektu ENES-CE - dla mieszkańców i innych interesariuszy w Gminie Niemce

W dniu 9 września 2021 r. w Gminie Niemce odbyły się warsztaty projektu ENES-CE pt.: „Prezentacja i omówienie projektów dokumentów m.in. o utworzeniu Klastra Energii w Gminie Niemce, w województwie lubelskim, w ramach działań projektu ENES-CE oraz dalszej współpracy Klastra Energii”, w których udział wzięli m.in. mieszkańcy i interesariusze z gminy Niemce, a także przedstawiciele Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Spotkanie prowadził ekspert zewnętrzny zaangażowany w ramach projektu ENES-CE, który zaprezentował i omówił z uczestnikami projekty dokumentów dot. utworzenia klastra energii w Gminie Niemce.

W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali z ekspertem nt. działalności i rozwoju klastra w przyszłości. Rozmowy dotyczyły również priorytetowych inwestycji w gminie, zwłaszcza w panele fotowoltaiczne, w rozbudowę sieci gazowej i ciepłowniczej oraz możliwości zastąpienia węgla gazem.

Ciekawym punktem programu była również relacja eksperta zewnętrznego z wizyty studyjnej w obywatelskiej grupie energetycznej działającej w miejscowości Pfaffenhofen (Niemcy).

Jak podkreślił ekspert tworzenie obywatelskiej grupy energetycznej w Niemczech trwało kilka lat. Dziś jednak grupa może pochwalić się dużymi projektami inwestycyjnymi, które przynoszą  wiele korzyści lokalnej społeczności. Są to m.in.: biogazownie, oczyszczalnie ścieków z systemem produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz magazynowania energii, instalacje fotowoltaiczne,   centralny system ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej zasilanej paliwem gazowym, czy turbiny wiatrowe. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zostały poprzedzone wieloletnią edukacją lokalnej społeczności, a także szerokimi konsultacjami w celu pozyskania akceptacji i aprobaty dla podejmowanych zamierzeń. Dzięki temu powstało prężnie funkcjonujące środowisko, które dziś z sukcesem wdraża kolejne rozwiązania w zieloną energię.

Jak podkreślił ekspert niektóre z przedstawionych dobrych praktyk z Pfaffenhofen można również przenieść na grunt Gminy Niemce po dokładnym rozważaniu finansowania i możliwości technicznych.

Utworzenie obywatelskiej grupy energetycznej w formie klastra energii w Gminie Niemce umożliwi planowanie inwestycji energetycznych z zaangażowaniem społeczności lokalnej. Dzięki wizji współpracy i współdziałania w celu ograniczenia emisji CO2,, niskiej emisji w gminie, promocji oraz edukacji łatwiej będzie wdrażać działania inwestycyjne w OZE, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.           

Autor: Gmina Niemce
Powrót