Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu stół prezydialny zjazdu
Opublikowane dn. 16-09-2021

XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Niemcach

W ubiegły piątek, 10 września w Gminnym Centrum Szkoleniowym w Niemcach, odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym dniu zakończyła się kadencja Zarządu Gminnego wybranego 5 lat temu. Była więc to okazja do oceny 5 letniej działalności jak również wytyczenia kierunków i zadań na następną kadencję. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad był wybór nowych władz.

W obradach, oprócz delegatów z jednostek wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, uczestniczyli przedstawiciele wyższych szczebli władz związkowych, oraz zaproszenie goście. Swoja obecnością zaszczycili nas między innymi Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW druh Grzegorz Szyszko, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego - druh Mieczysław Dziura,

Obecne były również władze naszej gminy: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, z-ca Wójta Henryk Smolarz, Przewodniczący Rady Gminy Marek Podstawka, Skarbnik Aneta Chałupczak oraz Sekretarz Iwona Pulińska.

Podczas zjazdu, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, a nowo wybrany Zarząd Oddziału Gminnego ukonstytuował się następująco:

Prezes – Krzysztof Urbaś

Wiceprezes – Adam Porzak

Wiceprezes – Jerzy Woźniak

Komendant Gminny – Wojciech Deleżuch

Sekretarz – Marcin Paradziński

Członek Zarządu - Marek Gąska

Członek Zarządu - Leszek Ziębowicz

Członek Zarządu - Marcin Maj

Członek Zarządu – Paweł Małysz

Członek Zarządu - Waldemar Szymański

Członek Zarządu – Krzysztof Pluchrat

Członek Zarządu - Jarosław Jaśkowski

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Autor: Gmina Niemce
Powrót