Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu fragment plakatu
Opublikowane dn. 17-09-2021

Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego

Szanowni Państwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Lubelskiego. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna - Majątek 22 od godz. 15.00.

Podczas Forum poruszone zostaną informacje dotyczące spraw bieżących istotnych z punktu widzenia działalności trzeciego sektora oraz przyszłości NGO w kontekście rozpoczynającego się wkrótce nowego okresu finansowania Unii Europejskiej 2021-2027 (w załączeniu program Forum).

Będzie również czas na dyskusję, wymianę doświadczeń oraz wzajemne poznanie się.

Miło nam również poinformować, że honorowy patronat nad wydarzeniem przyjęli:

  • Pan Zdzisław Antoń - Starosta Powiatu Lubelskiego
  • Pani Magdalena Sałek-Lewczyk - Wójt Gminy Jabłonna

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych z terenu powiatu lubelskiego  oraz pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za współpracę z NGO.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia do dnia 22 września 2021 r. (środa) telefonicznie (tel. 81 534 45 28 lub 81 532 30 65) lub pocztą  elektroniczną bska.bychawa@gmail.com

Przy zgłoszeniu  należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę reprezentowanej organizacji.

Z względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się po jednej osobie (przedstawicielu) danej organizacji. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość uczestnictwa więcej niż jednej osoby z jednej organizacji.

 

Program

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LUBELSKIEGO

24 WRZEŚNIA 2021 URZĄD GMINY JABŁONNA, GODZ. 15.00

15.00 - PREZENTACJA PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZBYCHAWSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH

15.10 - RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - ROLA I ZADANIA RAD NA SZCZEBLU KRAJOWYM,WOJEWÓDZKIM, POWIATOWYM I GMINNYM

/PANEL DYSKUSYJNY/

15.40 - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027 -PREZENTACJA OBSZARÓW WSPARCIA DLA ORGANIZACJIPOZARZĄDOWYCH

16.40 - WOLONTARIAT NA TERENACH WIEJSKICH - POTRZEBNY?MOŻLIWY? /PANEL DYSKUSYJNY/

17.10 - PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA JAKOOBSZAR AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA TERENACH WIEJSKICH

/PREZENTACJA I DYSKUSJA/

17.40 - PROGRAM LEADER W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE UE 2021-2027 /PREZENTACJA/

17.50 - PRAWNO-ORGANIZACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIAORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - AKTUALNY STANPRAWNY /PREZENTACJA/

18.15 - WYSTĘP ARTYSTYCZNY I POCZĘSTUNEK

Ikona pdfPlakat z programem forum, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.08 MB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót