Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu budynek Urzędu Gminy, na środku napis informacja.
Opublikowane dn. 08-10-2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn-Włóki w zakresie opaski bezpieczeństwa.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o budowę chodnika informujemy, iż nadzór nad inwestycją pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2221L Ciecierzyn Włóki w zakresie opaski bezpieczeństwa"sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach. Termin wykonania umowy to 14.11.2021 r. Gmina Niemce udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu w formie dotacji celowej na ww. cel w kwocie 1 333 675,00 zł.

Autor: Gmina Niemce
Powrót