Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu uczniowie podczas występu artystycznego.
Opublikowane dn. 15-10-2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Niemce.

Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań skierowanych w stronę wszystkich pracowników oświaty za ich oddanie, wkład w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (14.10.1773 r.) – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Co roku jest to wspaniała okazja do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli, ale też do podsumowań i rozmów na temat rozwoju polskiej oświaty, w tym samorządowej

Tegoroczne uroczystości od szkolnych do centralnych - na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej przebiegały wielotorowo. W szkołach na terenie Gminy Niemce odbywały się uroczyste akademie, a najmłodsi uczniowie kl. I złożyli uroczyste ślubowanie.

11 października 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbyły się uroczystości szkolne z udziałem niecodziennych gości w osobach dr hab. Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki oraz Teresy Misiuk – Lubelskiej Kurator Oświaty, którzy w obecności władz samorządowych, dyrektorów szkół z terenu Gminy Niemce, społeczności szkolnej i zaproszonych gości osobiście wręczyli nauczycielom tej szkoły nagrody oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Wspaniałą oprawę artystyczną uroczystości zapewniły: Grupa Tańca Ludowego kl. I-III, Zespół Wokalny ,,Madzimuzy” oraz Grupa Teatralnej Raz-Dwa-Trzy-My.

14 października 2021 r. - w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach odbyła się gminna uroczystość, na której obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego, na czele z Wójtem Krzysztofem Urbasiem, Zastępcą Wójta dr Henrykiem Smolarzem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Niemce Markiem Podstawką. Wśród zaproszonych gości obecni byli także Radni Gminy Niemce, przedstawiciel związków zawodowych Jadwiga Łucka-Drozd – prezes  Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Niemcach, Anna Studzińska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach oraz dyrektorzy placówek oświatowych i wyróżnieni  nauczyciele. Uroczystość została uświetniona wspaniałym występem artystycznym dzieci z Przedszkola Publicznego w Niemcach.

Pierwsze słowa uznania zostały skierowane do Nauczycieli, którzy po wieloletniej służbie w oświacie przeszli w bieżącym roku na zasłużoną emeryturę. W uznaniu ich zasług Wójt Gminy Niemce poza podziękowaniami i bukietem kwiatów nagrodził ich także Nagrodą specjalną Wójta Gminy Niemce. Były chwile wspomnień i wzruszeń, a także podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i organu prowadzącego. Do zacnego grona emerytowanych nauczycieli, w bieżącym roku dołączyli:

 • Małgorzata Piekarczyk -  nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Joanna Piekarczyk - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Jerzy Samoń – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Krzysztof Urbaś przyznał nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej. Nagrodę specjalną Wójta Gminy Niemce otrzymała Elżbieta Fim – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie za wieloletnią, pełną zaangażowania i sukcesów pracę pedagogiczną w placówkach oświatowych Gminy Niemce, w tym wyróżniającą działalność na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej w Nasutowie oraz jej promocję, podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój dzieci i młodzieży, organizację konkursów gminnych, a także wzorową współpracę  ze środowiskiem lokalnym i samorządem gminnym.

Do grona tegorocznych nauczycieli uhonorowanych Nagrodą Wójta Gminy Niemce należą:

 • Urszula Zielonka - wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 • Małgorzata Rarak – nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 • Hanna Adamczyk - nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 • Jolanta Janicka - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
 • Przemysław Chudzik  - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
 • Ewa Dobosz - wicedyrektor Przedszkola Publicznego w Niemcach
 • Agnieszka Sójka – nauczycielka Przedszkola Publicznego w Niemcach
 • Jerzy Wójcik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Barbara Józefacka – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Mariola Sidor - wicedyrektor  Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Anna Czernicka -Szpakowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie
 • Justyna Kowalska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasieninie
 • Jolanta Sołtys – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
 • Monika Wolska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie
 • Aneta Małgorzata Kotowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie

W dalszej części uroczystości gratulacje odebrali: Jadwiga Gawrońska – Nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, która za wyróżniającą pracę pedagogiczną otrzymała nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Mirosław Studniewski – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, który został nagrodzony nagrodą Ministra Edukacji i Nauki w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania.

Listy gratulacyjne otrzymali również nauczyciele uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

 • Jadwiga Kicińska- nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 • Agnieszka Ciechan - nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 • Grażyna Wójtowicz - nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 • Edyta Opolska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
 • Krzysztof Kłos – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
 • Jolanta Sołtys – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
 • Ewa Kołtunik - nauczyciel Szkoły Podstawowej w  Krasieninie
 • Mirosława Szubiela - nauczyciel Szkoły Podstawowej w  Krasieninie
 • Bożena Malinowska- nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
 • Elżbieta Fim – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie

Medalem za Długoletnią Służbę, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę -  (po 30 latach pracy zawodowej) otrzymały:

 • Renata Jezierska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie
 • Małgorzata Bogucińska -  nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (po 20 latach pracy zawodowej)otrzymała:

 • Bożena Kądziela – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (po 10 latach pracy zawodowej) otrzymały:

 • Lidia Szuberska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nasutowie
 • Aneta Kotowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nasutowie
 • Magdalena Stawecka -  nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Na zakończenie Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś  oraz Przewodniczący Rady Gminy w Niemcach Marek Podstawka złożyli wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji ich święta dziękując przede wszystkim za ten ostatni, bardzo trudny dla wszystkich rok.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji uroczystości, w tym za oprawę plastyczną dyrekcji i nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie, dyrekcji i pracownikom kuchni w Szkoły Podstawowej w Niemcach za przygotowanie poczęstunku oraz dyrekcji, nauczycielom i przedszkolakom z Przedszkola Publicznego w Niemcach – Grupa Gumisie za uświetnienie uroczystości częścią artystyczną.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz  serdecznie gratulujemy!

Autor: Gmina Niemce
Powrót