Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Logo Powiatowego Lekarza Weterynarii
Opublikowane dn. 28-10-2021

Przypomnienie o Rozporządzenie ws. zwalczania ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przypomina o ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Powyższy akt prawny przewiduje wprowadzenie wzmocnionych środków i wymagań mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń jak też jasno określa część rozwiązań, które były do tej pory egzekwowane.

Wyżej wymieniony akt prawny musi zostać wdrożony we wszystkich gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, zlokalizowanych na terenie powiatu lubelskiego (obecnie obszar objętymi ograniczeniami II), które chcą dokonywać sprzedaży zwierząt, wysyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego do zakładów znajdujących się poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III, lub, z których świeże mięso, surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

Termin przedłożenia planów bezpieczeństwa biologicznego mija 31 października 2021 r. Po tej dacie wysyłki poza strefy nie będą możliwe dla gospodarstw, które kopii takiego dokumentu nie przedłożą w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie.

,,Plan bezpieczeństwa biologicznego" musi uwzględniać profil gospodarstwa, definiować punkty krytyczne oraz wykazać niezbędne działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynników stwarzających ryzyko zdrowotne dla stada. Dokument powinien być przygotowany w sposób czytelny, łatwy do użycia i rewidowany przez właściciela zwierząt co najmniej raz w roku lub przy każdej zmianie sytuacji epizootycznej w samym gospodarstwie, jego sąsiedztwie, powiecie czy kraju mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne stada oraz po każdej dużej zmianie organizacyjnej lub technologicznej w gospodarstwie.

Więcej informacji na temat ASF można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow

Przykładowe wzory Planów Bezpieczeństwa Biologicznego, które należy dostosować do własnego profilu działalności, znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie: http://www.miw.lpi.pl/wiw/index.php

Autor: Gmina Niemce
Powrót