Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Odpady w Osówce
Opublikowane dn. 15-11-2021

Niebezpieczne odpady z Osówki usunięte!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną ulgą informujemy, że niebezpieczne odpady w ilości 29 zbiorników o pojemności 1000 l każdy, podrzucone dwa lata temu na terenie Osówki zostały uprzątnięte i wywiezione do utylizacji.

Problem rozpoczął się 2 listopada 2019 roku, kiedy to nieznany sprawca lub sprawcy, w nocy na prywatnych działkach w Osówce podrzucili 29 pojemników z niebezpiecznymi odpadami chemicznymi. Natychmiast zostały zaalarmowane odpowiednie służby. Na teren znaleziska przybyła policja, straż pożarna i pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na miejscu pojawił się również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Przez całą noc i kolejny dzień druhowie z okolicznych jednostek OSP pracowali nad zabezpieczeniem zbiorników, aby zawartość nie przedostała się do gruntu. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła policja, a następnie dochodzenie było kontynuowane przez prokuraturę. Niestety, we wrześniu 2020 r. Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wydz. I Śledczy wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec nie wykrycia sprawcy.

Od samego początku zaistnienia tego problemu władze gminy zwracały się z prośbą do różnych instytucji oraz władz o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej i kosztownej sprawy, ale oprócz obietnic, na realne wsparcie nasza gmina się nie doczekała.

W wyniku takiego obrotu sprawy Wójt Gminy Niemce nie mając już innych możliwości, na podstawie obowiązujących przepisów, decyzją z 22.04.2021 r. nałożył obowiązek usunięcia odpadów na właścicieli działek, na których znajdowały się odpady. Pod koniec września oraz na początku listopada właściciele, wykonując decyzję Wójta przekazali odpady do utylizacji specjalistycznym firmom.

Pragniemy dodać, że z miejsc, w których zalegały zabezpieczone pojemniki z odpadami zostały pobrane próbki gleby celem zbadania czy substancje zawarte w pojemnikach nie przedostały się do gruntu. Na obecną chwilę otrzymaliśmy wyniki badań z terenu większego składowiska, na podstawie których stwierdzono brak skażenia gleby. Na wyniki z drugiego miejsca jeszcze czekamy.

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zabezpieczenie oraz działania zmierzające do usunięcia niebezpiecznych odpadów z działek w Osówce. Szczególne podziękowania kieruje przede wszystkim do właścicieli tych terenów, którzy rozumiejąc trudną sytuację gminy, a także dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców bezzwłocznie usunęli toksyczne odpady na własny koszt.

Autor: Gmina Niemce
Powrót