Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie grupowe laureatek.
Opublikowane dn. 06-12-2021

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”

Tegoroczny VII Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…” w związku z pandemią odbył się w formie online. Uczestnicy nagrywali swoje recytacje i przesyłali je do organizatora. Konkurs skierowany był do klas siódmych i ósmych ze szkół z Gminy Niemce. Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie z Dysa (2 uczestników), Ciecierzyna (3), Jakubowic Konińskich (2) , Nasutowa (4) i Niemiec (4). Młodzi recytatorzy uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem zmagań konkursowych jest Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach we współpracy z GBP w Niemcach oraz Stowarzyszeniem Chór Męski „Bas Canto”. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Niemce pan Krzysztof Urbaś.

Recytacje oceniało  jury w składzie:

p. Renata Antoszek  – dyrektor GBP w Niemcach, inicjator wielu przedsięwzięć kulturalnych i czytelniczych

p. Ewa Nankiewicz – wieloletni pracownik GBP w Niemcach

p. Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto”,  wieloletni nauczyciel języka polskiego

 

Jurorzy przyznali następujące nagrody i wyróżnienia :

I miejsce – Emilia Brzozowska  (Jakubowice Konińskie), Hanna Mytyk  (Niemce)

II miejsce – Gabriela Grotnik (Nasutów), Nadia Paluch (Niemce),

III miejsce – Łucja Woźniak (Nasutów) , Weronika Piekarczyk (Niemce)

Wyróżnienia – Urszula Skakun (Dys), Bartłomiej Gawroński (Ciecierzyn)

 

Dziękujemy panu Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi za objęcie konkursu patronatem i ufundowanie atrakcyjnych nagród dla laureatów. Podziękowanie kierujemy również w stronę Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto” oraz Rady Rodziców SP w Niemcach za pomoc oraz wsparcie organizacyjne i finansowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za refleksję nad tym, czym jest Ojczyzna...

 

 

W imieniu organizatorów

Anna Zgierska

Autor: Gmina Niemce
Powrót