Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna dotycząca konkursu plastycznego
Opublikowane dn. 21-12-2021

Wyniki Gminnego konkursu plastycznego na Kartkę świąteczną "Boże Narodzenie 2021"

W piątek, 3 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Nasutowie przeprowadzono finał Konkursu Plastycznego na Kartkę Świąteczną „Boże Narodzenie 2021”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie. Konkurs trwał od  15 listopada do 3 grudnia 2021r, skierowany był do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce. W odpowiedzi na w/w konkurs napłynęły prace z 6 szkół naszej gminy.

Komisja Konkursowa, w składzie: Anna Studzińska, Renata Antoszek i Grzegorz Brzozowski, po obejrzeniu prac dokonała oceny wybierając jedną pracę do przyznania nagrody głównej oraz 7 prac przyznając miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Główną nagrodę, w postaci upowszechnienia projektu w formie wydania kartki świątecznej z logo Gminy Niemce, która zostanie rozesłana w imieniu władz gminy z życzeniami świątecznymi do mieszkańców, wygrała praca Alicji Stefaniak, uczennicy kl. VII Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

Kategoria klas IV - VI

I miejsce – Patryk Sikora, uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej. Opiekun: Dorota Gajownik

II miejsce – Klara Masłowska, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie. Opiekun: Iwona Domownik

Wyróżnienie - Jan Marczewski, uczeń kl. V Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie. Opiekun:  Iwona Domownik

Wyróżnienie - Filip Duda, uczeń kl. V Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie. Opiekun: Iwona Domownik

Kategoria klas VII - VIII

I miejsce – Julia Kuzioła, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie. Opiekun: Magdalena Stawecka

II miejsce – Julia Majchrzak, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach. Opiekun: Smoła Agnieszka

III miejsce - Patryk Kozieł, uczeń kl. VII Szkoła Podstawowa im. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie. Opiekun: Magdalena Stawecka

Gratulujemy wszystkim młodym artystom. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili i przygotowali swoich uczniów do udziału w konkursie.

Autor: Gmina Niemce
Powrót