Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 22-12-2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wojewoda Lubelski na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuje, że z dniem 15 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2311) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

do dnia 31 stycznia 2022 r. wydłużono okres obowiązywania dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii;

do dnia 31 stycznia 2021 r. zmniejszono limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach lub korzystających z usług typu:

  • w lokalach gastronomicznych nie więcej niż 30% liczby miejsc,
  • w obiektach hotelarskich – zajęte może być nie więcej niż 30% pokoi znajdujących się w danym obiekcie,
  • w kinach zajęte nie więcej niż 30% miejsc, bez możliwości spożywania napojów i posiłków,
  • w kościołach oraz innych obiektach kultu religijnego – maksymalne obłożenie nie może przekroczyć 30% obłożenia budynku,
  • podczas korzystania z aktywności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej sklasyfikowanej w PKD w dziale 93.0, dopuszczalna liczba osób na 2 widowni stanowi 30% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, bez udostępniania miejsc siedzących obok siebie,

do 31 stycznia 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu działalności rozrywkowej i rekreacyjnej ujętej w PKD w podklasie 93.29.B jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób,

do ustanowionych w rozporządzeniu limitów osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19,

do 31 stycznia 2022 r. zamknięte zostają dyskoteki oraz kluby nocne, miejsca do tańczenia oraz inne lokale w których organizowane są miejsca do tańczenia, inne formy rozrywki lub rekreacji ujęte w PKD w podklasach 93.29.A oraz 93.29.Z, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych,

od 15 grudnia 2021 r. do katalogu osób uprawnionych do otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19 dodane zostały dzieci, które ukończyły 5 rok życia.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

 

Ikona pdfInformacja Wojewody Lubelskiego z 17.12.2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [178.65 KB]

Ikona pdfRozporządzenie RM z 14.12.2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [275.21 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót