Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia delegatów podczas głosowania
Opublikowane dn. 01-02-2022

Zjazd delegatów Oddziału Powiatowego ZOSP RP

W piątek 28 stycznia 2022 roku, Gmina Niemce miała zaszczyt gościć obradujący w budynku Gminnego Centrum Szkoleniowego w Niemcach, Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.

Podczas posiedzenia wybrano nowe władze. Prezesem na nową kadencję został  wybrany druh Bartosz Dąbrowski, który zastąpił na tym stanowisku druha Antoniego Skrabuchę.

Uroczystość zgromadziła delegatów oddziałów gminnych ZOSP RP z terenu powiatu lubelskiego, samorządowców i wielu innych zaproszonych gości. Obrady poprowadził przewodniczący zjazdu Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Przy stole prezydialnym zasiedli również: Jan Łopata – Poseł na sejm RP, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, Marian Starownik - Wiceprezes ZG ZOSP RP, Prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, Grzegorz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. Lubelskiego, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski, bryg. Marek Fiutka – Komendant Miejski PSP w Lublinie, Antoni Skrabucha – ustępujący Prezes ZOP ZOSP RP w Lublinie, Paweł Pikula - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lublinie, Michał Suchodolski - Dyrektor Biura Odwołań Regionalnego Programu Operacyjnego

Głównym celem zjazdu, który odbywa się co 5 lat, był wybór nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.

W imieniu ustępującego zarządu sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu  druh Antoni Skrabucha. Delegaci ze wszystkich gmin powiatu lubelskiego jednogłośnie udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi. Ustępujący prezes, podziękował za lata owocnej współpracy z Zarządem Powiatowym i okazane zaufanie. Dalszą część sprawozdania skupiając się na stanie organizacyjnym powiatowej instancji Związku przedstawił Komendant Miejski PSP w Lublinie  bryg. Marek Fiutka. Druhna Beata Zgierska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego. Do podziękowań przyłączyli się również obecni na zjeździe samorządowcy oraz strażacy. Podczas zjazdu ukonstytuował się również nowy Zarząd i skład Komisji Rewizyjnej.

Wójt Gminy Niemce dh Krzysztof Urbaś podziękował za doskonałe przygotowanie merytoryczne sekretarzowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Mieczysławowi Dziurze, uczestnikom zjazdu, członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad zjazdu, oraz  zaproszonym gościom za przybycie, następnie  przekazał dalsze prowadzenie obrad Zjazdu nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego.

Dh Bartosz Dąbrowski zapowiedział, że wspólnie z nowym zarządem dołoży wszelkich starań, aby zrealizować ambitne plany. Liczy również na dobrą współpracę z samorządowcami, jak również z zarządami gminnymi, zarządem wojewódzkim ZOSP RP oraz strażakami zawodowymi z KM PSP Lublin, po czym oficjalnie zamknięto obrady zjazdu.

Autor: Gmina Niemce
Powrót